Oznamy a novinky

Detské zdravotné stredisko v Nových Sadoch

23. 04. 2018 15:10 - Vyhlásené v miestnom rozhlase
      Detské zdravotné stredisko v Nových Sadoch ordinuje v dňoch 30.  apríla a 7. mája 2018  nasledovne:

  30. apríla 2018     7:00 - 9:00  Čakajovce    10:00 - 12:00 Výčapy-Opatovce

  7. mája 2018        10:00 - 12:00  Čakajovce

Pozor, vypaľovanie trávy je zakázané!

Zápis detí do materskej školy

06. 04. 2018 10:25 - Vyhlásené v miestnom rozhlase
      Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Nových Sadoch oznamuje rodičom, že zápis detí na predprimárne vzdelávanie (MŠ) na školský rok 2018/2019 sa uskutoční 2. a 3. mája 2018 v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod. v budove Materskej školy v Nových Sadoch. Žiadosť si môžete vyzdvihnúť v MŠ alebo stiahnuť z webovej stránky ZŠ. Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží k nahliadnutiu:
- občiansky preukaz
- rodný list dieťaťa
- v prípade rozvedených rodičov doklad, potvrdzujúci zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti.