Oznamy a novinky

Komunálne voľby 2018

14. 08. 2018 11:15 - Vyhlásené v miestnom rozhlase
 Pre volebné obdobie 2018 - 2022:
 - sa schvaľuje úväzok starostu obce Malé Zálužie vo výške 66 %
 - sa schvaľuje pre obec Malé Zálužie jeden volebný obvod
 - sa schvaľuje počet poslancov OZ - päť poslancov

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb: 269

Neštátna ambulancia pre dospelých v Nových Sadoch - dovolenka

09. 08. 2018 10:25 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Zdravotné stredisko v Nových Sadoch oznamuje občanom, že MUDr. Uherová bude čerpať od 27. augusta 2018 do 12. septembra 2018 riadnu dovolenku.
Zastupovanie:
-  od 27.8. - 3.9.2018 - MUDr. Čuláková, Medicentrum, Čajkovského 46,
   Nitra - Klokočina
-  od 4.9. - 7.9.2018 - MUDr. Grafenau, zdravotné stredisko Lužianky
-  od 10.9. - 12.9.2018 - MUDr. Kružlíková, Štúrova 7, Internát SPU,
   Nitra, pri moste

Detské zdravotné stredisko v Nových Sadoch

13. 06. 2018 09:28 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

    Detské zdravotné stredisko v Nových Sadoch oznamuje občanom, že MUDr Lauková bude ordinovať počas letných prázdnin nasledovne:

Od 30. júla 2018 do 10. augusta 2018:
Pondelok:   7:00 - 9:00   Nové Sady       10:00 - 12:00 Výčapy-Opatovce
Utorok:       7:00 - 9:00   Čakajovce        10:00 - 12:00 Výčapy-Opatovce
Streda:        7:00 - 9:00   Nové Sady       10:00 - 12:00 Výčapy-Opatovce
Štvrtok:      7:00 - 9:00   Čakajovce        10:00 - 12:00 Výčapy-Opatovce
Piatok:        7:00 - 9:00   Nové Sady       10:00 - 12:00 Výčapy-Opatovce

Od 13. augusta 2018 do 24. augusta 2018 v DZS Čakajovce:
Pondelok:   10:00 - 12:00
Utorok:       10:00 - 12:00
Streda:        10:00 - 12:00
Štvrtok:      10:00 - 12:00
Piatok:        10:00 - 12:00

Kontakt:  037/7793167, 0377795048