Oznamy a novinky

Zdravotné stredisko v Nových Sadoch - nová lekárka

20. 06. 2018 12:12 - Vyhlásené v miestnom rozhlase
     Oznamujeme občanom, že od začiatku júla príde ordinovať do zdravotného strediska v Nových Sadoch nová lekárka pre dospelých. Kto sa chce znovu vrátiť do Nových Sadov musí mať uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s novou lekárskou. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade v Malom Záluží počas úradných hodín.

Detské zdravotné stredisko v Nových Sadoch

13. 06. 2018 09:28 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

    Detské zdravotné stredisko v Nových Sadoch oznamuje občanom, že MUDr Lauková bude ordinovať od 18. júna 2018 do 22. júna 2018 nasledovne:

Pondelok:   7:00 - 9:00   Nové Sady       10:00 - 12:00 Výčapy-Opatovce
Utorok:       7:00 - 9:00   Čakajovce        10:00 - 12:00 Výčapy-Opatovce
Streda:        7:00 - 9:00   Nové Sady       10:00 - 12:00 Výčapy-Opatovce
Štvrtok:      7:00 - 9:00   Čakajovce        10:00 - 12:00 Výčapy-Opatovce
Piatok:        7:00 - 9:00   Nové Sady       10:00 - 12:00 Výčapy-Opatovce

Telefónne číslo:  037/7793167

Zámer predať nepotrebný hnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Malé Zálužie - ústredné kúrenie plynové

29. 05. 2018 14:48
Viac informácií dostupných na:

http://malezaluzie.sk/samosprava/z-roku-2018