eGovernment - Faktúry 2017

# názov dátum
931 August fa č.9798875256 - Slovak Telekom pevná linka 2017-10-05 07:54:16 stiahni
930 August fa č.7288833525 SPP - plyn 2017-10-05 07:54:01 stiahni
929 August fa č.2017990711 - PZO bioodpad 2017-10-05 07:53:43 stiahni
928 August fa č.170100149 VILTECH s.r.o. motor čistiaceho stroja DH 2017-10-05 07:53:30 stiahni
927 August fa č.170100148 VILTECH s.r.o. bubon, hadica DHZ 2017-10-05 07:53:17 stiahni
926 August fa č.170100147 VILTECH s.r.o. čerpadlo DHZ 2017-10-05 07:53:03 stiahni
925 August fa č. S372409599 Manutan Slovakia - zásuvkové skrine 2017-10-05 07:52:48 stiahni
924 August fa č. S372409599 Manutan Slovakia - schodíky 2017-10-05 07:52:34 stiahni
923 August fa č. 111708560 Berendsen - rohože 2017-10-05 07:52:16 stiahni
922 August fa č. 111707287 Berendsen - rohože 2017-10-05 07:52:03 stiahni
921 August fa č. 32670150 Top servis IT - kopírka 2017-10-05 07:51:43 stiahni
920 August fa č. 22001610 CZEMAG a.s. kovové regále 2017-10-05 07:51:28 stiahni
919 August fa č. 20171407 - Wigger s.r.o - občasník 2017-10-05 07:51:11 stiahni
918 August fa č. 20170889 STEPS Nitra - motorová píla DHZ 2017-10-05 07:50:58 stiahni
917 Júl fa č. 7135729447 SPP - plyn 2017-10-05 07:50:16 stiahni
916 Júl fa č. 4797889743 Slovak Telekom - pevná linka 2017-10-05 07:50:00 stiahni
915 Júl fa č. 3418082124 Slovak Telekom - mobil 2017-10-05 07:49:41 stiahni
914 Júl fa č. 2017990654 PZO - komunálny, iný odpad 2017-10-05 07:49:27 stiahni
913 Júl fa č. 2017990597 PZO - bioodpad 2017-10-05 07:49:10 stiahni
912 Júl fa č. 201707196 Ing Bartuš Róbert -herbicíd 2017-10-05 07:48:54 stiahni
911 Júl fa č. 32670139 Top servis IT - kopírka 2017-10-05 07:48:38 stiahni
897 Jún Fa č. 8796907512 Telekom pevná linka 2017-09-05 11:41:19 stiahni
896 Jún Fa č. 7288793123 SPP - plyn 2017-09-05 11:40:51 stiahni
895 Jún Fa č. 3417108353 Telekom - mobil 2017-09-05 11:40:18 stiahni
894 Jún Fa č. 2017990540 PZO - komunálny odpad 2017-09-05 11:39:48 stiahni
893 Jún Fa č. 2017990484 PZO - biol. odpad 2017-09-05 11:39:18 stiahni
892 Jún Fa č. 111706067 Berendsen - rohože 2017-09-05 11:38:43 stiahni
891 Jún Fa č. 32670112 Top Servis IT - kopírka 2017-09-05 11:37:58 stiahni
890 2017-09-05 11:35:12 stiahni
889 máj Fa - Prvá komunálna - poistné 2017-07-27 14:01:33 stiahni
888 máj Fa č. 20170568 Horex HX - kontrola has. prístrojov 2017-07-27 14:00:57 stiahni
887 máj Fa č. 32670093 Top servis IT 2017-07-27 14:00:36 stiahni
886 máj Fa č. 111704808 Berendsen - rohože 2017-07-27 14:00:16 stiahni
885 máj Fa č. 579593868 Slovak Telekom - pevná linka 2017-07-27 13:59:57 stiahni
884 máj Fa č. 2017990371 PZO - odpad 2017-07-27 13:59:37 stiahni
883 máj Fa č. 2017990427 PZO - odpad 2017-07-27 13:59:19 stiahni
882 máj Fa č. 7193965134 SPP plyn 2017-07-27 13:59:01 stiahni
878 apríl Fa č.072017 Ing. Lašo - štúdia 2017-05-24 10:27:33 stiahni
877 apríl Fa č.11703622 Šupa Technika 2017-05-24 10:27:12 stiahni
876 Apríl Fa č.32670082 Top servis IT - kopírka 2017-05-24 10:26:53 stiahni
875 Apríl Fa č.111703439 Berendsen - rohože 2017-05-24 10:26:36 stiahni
874 apríl Fa č.1794955240 Slovak Telekom - pevná linka 2017-05-24 10:26:13 stiahni
873 apríl Fa č.2017990258 PZO - biologický odpad 2017-05-24 10:25:27 stiahni
872 Apríl Fa č.2017990314 PZO - komunálny odpad 2017-05-24 10:25:05 stiahni
871 Apríl Fa č.2711077636 Slovakia Energy 2017-05-24 10:24:42 stiahni
870 Apríl Fa č.3414181610 -Slovak Telekom mobil 2017-05-24 10:24:25 stiahni
869 Apríl Fa č.3415166296 Slovak Telekom - pevná linka 2017-05-24 10:24:07 stiahni
868 Apríl Fa č.7293709803 SPP - plyn 2017-05-24 10:23:48 stiahni
867 Apríl Fa č.8780026548 - Záp. vodárenská spoločnosť - vodné stoč 2017-05-24 10:23:13 stiahni
866 Marec Fa č. 1705743 - Slovgram 2017-05-24 10:22:48 stiahni
862 január Fa č.656160 Samnet 2017-04-01 14:57:23 stiahni
861 január Fa č. 170350 - MEVA sk - odhrňovač 2017-04-01 14:57:03 stiahni
860 január Fa č. 170207 - MEVA sk - posypová soľ 2017-04-01 14:56:46 stiahni
859 január Fa č. 2016991520 PZO - biologický odpad 2017-04-01 14:56:26 stiahni
858 január Fa č. 2307371- Infrost s.r.o. - obecné noviny 2017-04-01 14:55:51 stiahni
857 január Fa č. 111613253 - Berendsen - rohože 2017-04-01 14:55:33 stiahni
856 január Fa č. 1700117 Mediatel 2017-04-01 14:55:13 stiahni
855 január Fa č. 7611265238 - Slovak Telekom - mobil 2017-04-01 14:54:55 stiahni
854 január Fa č. 6792067702 - Slovak Telekom - pevná linka 2017-04-01 14:54:35 stiahni
853 január Fa č. 2017000273 KEO aktualizácia 2017-04-01 14:54:16 stiahni
852 január Fa č. 2017000084 KEO aktualizácia 2017-04-01 14:53:56 stiahni
851 január Fa č. 7206496066 Slovakia energy - elektrina 2017-04-01 14:53:32 stiahni
850 január Fa č. 7243785590 SPP plyn 2017-04-01 14:53:08 stiahni
849 január Fa č. 1051626170 Magna Energia elektrina 2017-04-01 14:52:47 stiahni
848 Marec Fa č. 2017990145 - PZO biologický odpad 2017-04-01 14:47:48 stiahni
847 Marec Fa č. 2017990201 PZO - komunálny odpad 2017-04-01 14:47:27 stiahni
846 Marec Fa Komunálna poisťovňa - poistné 2017-04-01 14:46:55 stiahni
845 Marec Fa č. 1700094 Ekotec - kontrola detského ihriska 2017-04-01 14:46:30 stiahni
844 Marec Fa č. 20170130002 - PETAX - čistenie odpadového potrubia 2017-04-01 14:46:02 stiahni
843 Marec Fa č. 1793985826 Slovak Telekom - pevná linka 2017-04-01 14:45:41 stiahni
842 Marec Fa č. 3413217201 Slovak Telekom- mobil 2017-04-01 14:45:17 stiahni
841 Marec Fa č. 111702112 - Berendsen rohože 2017-04-01 14:44:52 stiahni
840 Marec Fa č. 12670259 Top servis IT 2017-04-01 14:44:30 stiahni
839 Marec Fa č. 2171105859 SOZA 2017-04-01 14:43:49 stiahni
838 Marec Fa č. 7238856140 SPP - plyn 2017-04-01 14:43:20 stiahni
837 Február Fa č. 2017074 Agris Slovakia KEO 2017-04-01 14:42:52 stiahni
836 Február Fa č. 2017990089 - PZO komunálny odpad 2017-04-01 14:42:24 stiahni
835 Február Fa č.111700820 Berendsen - rohože 2017-04-01 14:41:51 stiahni
834 Február Fa č. 3412240155 Slovak Telekom - mobil 2017-04-01 14:41:25 stiahni
833 Február Fa č. 9793021751 Slovak Telecom - pevná linka 2017-04-01 14:40:58 stiahni
832 Február Fa č. 600049 Damedis 2017-04-01 14:40:30 stiahni
831 Február Fa č. 600041 Damedis 2017-04-01 14:39:56 stiahni
830 Február Fa č. 7238814358 SPP plyn 2017-04-01 14:39:30 stiahni
829 Február Fa č. 7451157364 SPP plyn 2017-04-01 14:38:53 stiahni