eGovernment - Zmluvy 2017

# názov dátum
881 Zmluva č. 37414- Dobrovoľná požiarna ochrana.pdf 2017-07-07 12:00:23 stiahni
880 Zmluva č. 253 2017 s NSK 2017-07-07 11:58:38 stiahni
879 Dodatok č. 3 Zmluva o nájme nebytových priestorov 2017 2017-06-22 13:52:34 stiahni
865 Zmluva o dielo Ing. Ladislav Lašo - zvonica 2017-04-23 19:35:15 stiahni
863 Zmluva o kontrolnej činnosti EKOTEC spol. s r.o. Bratislava -de 2017-04-01 14:57:55 stiahni
791 Top servis IT - nájomná zmluva 2017-02-17 15:28:20 stiahni