Zdravotníctvo v okolí obce

Neštátna ambulancia pre dospelých

Kontakt
Nové Sady
Telefón: 037 78 941 22

Ordinačné hodiny

Pondelok - Piatok 7.15 - 12.00

Neštátna ambulancia pre deti a dorast

Čakajovce
Telefón: 037 77 931 67

Nové Sady
Telefón: 037 78 941 46

Ordinačné hodiny

Čakajovce
Pondelok 07.00 - 09.00
Štvrtok	 07.00 - 11.00
Piatok	 10.00 - 12.00

Nové Sady
Pondelok 10.00 - 12.00
Streda	 07.00 - 10.00
Piatok	 07.00 - 09.00

Zubná ambulancia

Ostatné dni budú pacienti s bolesťami ošetrení lekármi podľa priloženého rozpisu príslužieb. Rozpis je pravidelne aktualizovaný každý mesiac a nájdete ho vo vestibule budovy, v ktorej sa stomatologická ambulancia nachádza.

Kontakt
Nové Sady
Telefón: 037 78 942 54

Ordinačné hodiny

Utorok, Streda 7.15 - 14.00

Lekáreň Alfa - Omega

Kontakt
Nové Sady
Telefón: 037 78 942 064

Ordinačné hodiny

Pondelok - Piatok 8.00 - 14.00