Oznamy a novinky

Lekáreň v Nových Sadoch - otváracie hodiny

12. 07. 2018 09:28 - Vyhlásené v miestnom rozhlase
      Lekáreň v Nových Sadoch oznamuje občanom, že v utorok a vo štvrtok sú otváracie hodiny od 11:30 do 16:30 hodiny.

Neštátna ambulancia pre dospelých - Nové Sady

12. 07. 2018 09:26 - Vyhlásené v miestnom rozhlase
      Zdravotné stredisko v Nových Sadoch oznamuje občanom, že MUDr. Uherová budúci týždeň v utorok 17. júla a vo štvrtok 19. júla 2018 bude v Nových Sadoch ordinovať od 13:30 do 15:30 hodiny.

     Odbery v Nových Sadoch sa budú vykonávať po dohode so zdravotnou sestrou.
     V prípade, že by došlo k nejakým nezrovnalostiam, prosím nahlásiť na obecnom úrade v Malom Záluží.

RODNÁ DEDINA VČERA A DNES – STRETNUTIE V RODNEJ OBCI (stretnutie rodákov obce Malé Zálužie)

09. 07. 2018 14:48

Obecný úrad v Malom Záluží v spolupráci s MO Jednota dôchodcov, OZ
LABUŤ a Dobrovoľným hasičským zborom Malé Zálužie opäť pripravuje
stretávku s rodákmi obce, ktorá sa bude konať v sobotu 15. septembra 2018.
Obraciame sa na všetkých rodákov starších ako 40 rokov, aby sa v prípade záujmu
zúčastniť sa, prihlásili na e-mailovú adresu obecného úradu: oumalezaluzie@gmail.com, telefonicky
na čísle 037/7894061 alebo osobne na obecnom úrade  do 1. septembra 2018.

Prosíme tých, ktorí môžu informovať o tejto udalosti aj starších občanov
(najmä tých, ktorí nemajú internet), aby tak spravili.

Ďakujeme.

Bližšie informácie budú uvedené v pozvánke.

Tešíme sa na stretnutie.

S pozdravom

Prípravný výbor a

Viera Predanocyová,
starostka obce