Oznamy a novinky

Odpočet elektrickej energie

11. 09. 2018 15:51 - Vyhlásené v miestnom rozhlase
Oznamujeme občanom, že v dňoch 24. a 25. septembra 2018 budú pracovníci Západoslovenskej distribučnej a.s. (ZSDIS a.s.) vykonávať odpočet spotreby elektrickej energie. Žiadame všetkých odberateľov elektrickej energie bez rozdielu dodávateľa, aby sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov. Počas odpočtov sa zhotovuje fotodokumentácia odberných miest.
Žiadame preto občanov, aby si v uvedenom termíne z bezpečnostných dôvodov uviazali svojich psov.
KONTAKT: 0903 409 840

Komunálne voľby 2018

14. 08. 2018 11:15 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

 Pre volebné obdobie 2018 - 2022:
 - sa schvaľuje úväzok starostu obce Malé Zálužie vo výške 66 %
 - sa schvaľuje pre obec Malé Zálužie jeden volebný obvod
 - sa schvaľuje počet poslancov OZ - päť poslancov

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb: 269

Lekáreň v Nových Sadoch - otváracie hodiny

12. 07. 2018 09:28 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

      Lekáreň v Nových Sadoch oznamuje občanom, že v utorok a vo štvrtok sú otváracie hodiny od 8:00 do 17:00 hodiny.