Oznamy a novinky

Oznámenie o zápise do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019

22. 03. 2018 10:07 - Vyhlásené v miestnom rozhlase
     Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Nové Sady 176 oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční 10. a 11. apríla 2018 v čase od 14:00 do 17:00 hod. Zápisu sa zúčastnia deti narodené od 1.9.2011 do 31.8.2011 a deti, ktoré mali odklad povinnej školskej dochádzky.
    Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží:

   - občiansky preukaz
   - rodný list dieťaťa
   - vyplnenú dokumentáciu, ktorá je k dispozícii vo Vašej MŠ alebo na   webovej stránke školy,
   - podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa

     Škola ponúka možnosť objednať si predpísané zošity, pomôcky a prvú knihu v celkovej hodnote 22,50 €.

Polícia Slovenskej republiky vyzýva občanov:

06. 02. 2018 09:53 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

       Nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov!

      V ostatnom období zaznamenala polícia prípady, kedy neznáme osoby pod rôznymi zámienkami oslovujú starších občanov a pýtajú od nich peniaze na rôzne účely.
     Policajný zbor preto upozorňuje občanov, aby si vždy overili, či ich naozaj kontaktuje ich príbuzný alebo osoba, ktorá sa predstavila v telefóne. Zároveň občanov vyzýva, aby nedávali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, aby si nevyberali zo svojich účtov úspory pre cudzie osoby, aj keď vyzerajú dôveryhodne.
     Ďalší prípad je, že sa predstavujú ako pracovníci plynární, elektrární, vodární alebo iných inštitúcií.
     Preto policajný zbor vyzýva občanov, aby nevpúšťali neznáme osoby do svojich príbytkov, neboli s nimi osamote, nevyberali pred nimi peniaze, aj keď pôsobia dôveryhodne.

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2018

19. 12. 2017 14:59