Oznamy a novinky

Prepočítavanie nádob na zmesový komunálny odpad

20. 02. 2019 11:03 - Vyhlásené v miestnom rozhlase
     Oznamujeme občanom, že pracovníci firmy ENVIGEOS budú zajtra (vo štvrtok) 21. februára 2019 v našej obci prepočítavať nádoby na zmesový komunálny odpad. Žiadame preto občanov, aby si vyložili nádoby na sčítanie, a to aj v prípade, že nádoby nebudú plné.

1. zasadnutie okrskovej volebnej komisie

18. 02. 2019 21:49

P O Z V Á N K A

na zasadnutie okrskovej volebnej komisie

V súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene doplnení niektorých zákonov

z v o l á v a m

prvé zasadnutie okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019, ktoré sa uskutoční dňa

21. februára 2019 o 17,00hod.

v kancelárii obecného úradu

Účelom tohto zasadnutia je oboznámiť Vás s povinnosťami člena okrskovej volebnej komisie.


V prípade Vašej neúčastí na zasadnutí kontaktujte p. starostku oumalezaluzie@gmail.com alebo telefonicky 0904 611 063.

Schôdza obecného zastupiteľstva - náhradný termín

18. 02. 2019 09:44 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

     Oznamujeme občanom, že zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dnes 18. februára 2019 nebude zo zdravotných dôvodov konať.
     Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční v náhradnom termíne 4. marca 2019.