Oznamy a novinky

Neštátna ambulancia pre dospelých - Nové Sady

20. 06. 2018 12:12 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

     Oznamujeme občanom, že od 3 júla 2018 bude ordinovať v neštátnej ambulancii pre dospelých v zdravotnom stredisku v Nových Sadoch MUDr. Božena Uherová.

Ordinačné hodiny:

Utorok a štvrtok: od 13:30 - 15:30 hod.

Počas ordinačných hodín lekárky bude otvorená aj lekáreň v Nových Sadoch.

Detské zdravotné stredisko v Nových Sadoch

13. 06. 2018 09:28 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

    Detské zdravotné stredisko v Nových Sadoch oznamuje občanom, že MUDr Lauková bude ordinovať počas letných prázdnin nasledovne:

Od 2. júla 2018 do 13. júla 2018:
Pondelok:   7:00 - 9:00   Nové Sady       10:00 - 12:00 Výčapy-Opatovce
Utorok:       7:00 - 9:00   Čakajovce        10:00 - 12:00 Výčapy-Opatovce
Streda:        7:00 - 9:00   Nové Sady       10:00 - 12:00 Výčapy-Opatovce
Štvrtok:      7:00 - 9:00   Čakajovce        10:00 - 12:00 Výčapy-Opatovce
Piatok:        7:00 - 9:00   Nové Sady       10:00 - 12:00 Výčapy-Opatovce

Od 16. júla 2018 do 27. júla 2018 v DZS Čakajovce:
Pondelok:   10:00 - 12:00
Utorok:       10:00 - 12:00
Streda:        10:00 - 12:00
Štvrtok:      10:00 - 12:00
Piatok:        10:00 - 12:00

Od 30. júla 2018 do 10. augusta 2018:
Pondelok:   7:00 - 9:00   Nové Sady       10:00 - 12:00 Výčapy-Opatovce
Utorok:       7:00 - 9:00   Čakajovce        10:00 - 12:00 Výčapy-Opatovce
Streda:        7:00 - 9:00   Nové Sady       10:00 - 12:00 Výčapy-Opatovce
Štvrtok:      7:00 - 9:00   Čakajovce        10:00 - 12:00 Výčapy-Opatovce
Piatok:        7:00 - 9:00   Nové Sady       10:00 - 12:00 Výčapy-Opatovce

Od 13. augusta 2018 do 24. augusta 2018 v DZS Čakajovce:
Pondelok:   10:00 - 12:00
Utorok:       10:00 - 12:00
Streda:        10:00 - 12:00
Štvrtok:      10:00 - 12:00
Piatok:        10:00 - 12:00

Kontakt:  037/7793167, 0377795048

Zámer predať nepotrebný hnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Malé Zálužie - ústredné kúrenie plynové

29. 05. 2018 14:48
Viac informácií dostupných na:

http://malezaluzie.sk/samosprava/z-roku-2018