Oznamy a novinky

Neštátna ambulancia pre dospelých - Nové Sady

20. 06. 2018 12:12 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

     Oznamujeme občanom, že od 3 júla 2018 bude ordinovať v neštátnej ambulancii pre dospelých v zdravotnom stredisku v Nových Sadoch MUDr. Božena Uherová.

Ordinačné hodiny:

Utorok a štvrtok: od 13:30 - 15:30 hod.

Počas ordinačných hodín lekárky bude otvorená aj lekáreň v Nových Sadoch.

Zámer predať nepotrebný hnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Malé Zálužie - ústredné kúrenie plynové

29. 05. 2018 14:48
Viac informácií dostupných na:

http://malezaluzie.sk/samosprava/z-roku-2018

Pozor, vypaľovanie trávy je zakázané!