Obecný úrad

Zloženie

Starostka: Viera Predanocyová
Zástupca starostky: Mahuliena Sochorová
Hlavný kontrolór: Ing. Ladislav Fúska
Administratívna pracovníčka: Margita Tabačeková

Kontakt

Adresa: Malé Zálužie 63, Nové Sady, 951 24
Telefón: 037 78 940 61
Web: www.malezaluzie.sk
E-mail: oumalezaluzie@gmail.com

Uradné hodiny

Viera Predanocyová

Pondelok  08.00 - 14.00

Utorok 10.00 - 16.00
Streda 09.00 - 17.00
Štvrtok 10.00 - 16.00
Piatok 08.00 - 12.00


Margita Tabačeková
- Nepárny týždeň

Utorok 07.30 - 12.00 13.00 - 15.00
Štvrtok 07.30 - 12.00 13.00 - 15.00
- Párny týždeň
Pondelok 07.30 - 12.00 13.00 - 15.00
Streda 07.30 - 12.00 13.00 - 15.00
Piatok 07.30 - 12.00